องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร