องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 


นายกรี สุหา
ประธานสภา อบต.โพธิ์ไทรงาม
 


นายดำรง ปาระมีศรี
รองประธานสภา อบต.โพธิ์ไทรงาม


นายสายทอง สาริกิจ
เลขานุการสภา อบต.โพธิ์ไทรงาม
 
 


นายณรงค์ อินคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสง่า ดวงตาเวียง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสมศักดิ์ นิ่มเปีย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายวิรัช ตั้งถิ่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายสุรยัน กันปี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางสมพงษ์ แสงอาทิตย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4