หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และข้อตกลงการปฏิบัติราชการ [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)