หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)